"schuindak" dakkapel model

Op basis van het door ons gehanteerde principe maken wij ook (prefab) zadel- en schuine- of slepende daken. Deze modellen zijn echter niet vergunningvrij. In alle gevallen kunnen wij natuurlijk wel uw vergunningaanvraag verzorgen. Hiernaast ziet u een voorbeeld van een "schuindak"-model.